• www.jurairatacc.com

  • บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  • ยินดีให้คำปรึกษาด้านบัญชี

  • และบริการทางด้านกฎหมาย

  • ด้วยทีมงานคุณภาพ

 บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฏหมาย จำกัด

          บริษัทบัญชีผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการอย่างครบวงจร

         และมีประสิทธิภาพโดยเกิดจากการรวมตัวของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภาษีอากรนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากรทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ และได้รับประโยชน์สูงสุด

โทร: 02 7347313-4  Mobile 081 3739769  แฟ็กซ์: 02 7347315

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศ!!! ด่วน

รับสมัครพนักงาน

บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ประกาศ รับสมัครพนักงาน  ในตำแหน่ง

-พนักงานบัญชี                     2  อัตรา

-ฝ่ายธุรการ                          2  อัตรา

 วุฒิการศึกษา

            -ปริญญาตรี  สาขาบัญชี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

            -ปวส. สาขาบัญชี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

***มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ****
หากมีความสนใจในตำแหน่งงานดังกล่าวสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่

บริษัท จุไรรัตน์การบัยชีและกฎหมาย จำกัด
เลขที่ 9/17 ซอยนวมินทร์ 36 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 7347313 - 4 

ติดตามเราที่ Facebook